Aanvaarding van uw bestelling

Zodra u uw keuze hebt gemaakt en uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de gegevens van uw bestelling. Deze e-mail is GEEN aanvaarding van uw bestelling, maar slechts een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Wij behouden ons van het recht uw bestelling niet te accepteren in het geval dat wij bijvoorbeeld geen autorisatie voor betaling kunnen verkrijgen, dat er verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitscontrolenormen en wordt teruggetrokken, of dat u niet voldoet aan de geschiktheidscriteria.

Wij kunnen ook weigeren om een transactie te verwerken en dus te aanvaarden om welke reden dan ook of de dienst aan wie dan ook weigeren op elk moment en naar eigen oordeel. Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige derde partij op grond van het feit dat wij goederen van de website verwijderen, ongeacht of deze goederen al dan niet zijn verkocht, materiaal of inhoud van de website verwijderen, screenen of bewerken, weigeren een transactie te verwerken of een transactie ongedaan maken of opschorten nadat de verwerking is begonnen.

Betaling

Wij aanvaarden de betaalmogelijkheden van Mollie. Mollie ondersteunt: IDeal, Creditcard, SEPA incasso, Bancontact, Klarna achteraf betalen, PayPal, Vouchers, SEPA overboeking, Apple Pay, SOFORT banking, EPS, Giropay, Cart Bancaires, Postepay, Cadeaukaarten, KCB betaalknop, Belfius betaalknop, ING Homepay, paysafecard, przelewy24. Wanneer u deze optie bij het afrekenen selecteert, wordt u naar de PayPal-site geleid om ‘In te loggen’ en het getoonde bedrag te controleren voordat u op ‘Nu betalen’ klikt. Zodra deze transactie is voltooid, keert u terug naar De meisjes van Blauw. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven en verrekend bij de verzending van uw bestelling door De meisjes van Blauw. Alle houders van creditcards/debetkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de uitgever van de kaart. Indien de uitgever van uw betaalkaart weigert een betaling aan De meisjes van Blauw goed te keuren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

Wij nemen redelijke maatregelen om onze website veilig te maken. Verder nemen wij redelijke maatregelen, voor zover het in ons vermogen ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te stellen, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde onbevoegd toegang verkrijgt tot gegevens die u verstrekt bij toegang tot of bestelling op de website.

Retours en omruiling

ANNULERING VAN UW BESTELLING ONDER DE CONSUMER CONTRACTS (INFORMATIE, ANNULERING EN BIJKOMENDE KOSTEN) 2013

Als u gevestigd bent in de EU onder de Consumer Contracten (Informatie, Annulering en Bijkomende Kosten) Regelgeving 2013 (ICACRs), hebt u het recht om uw bestelling bij ons te annuleren, mits u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt.

Recht op annulering onder de ICACRs. U hebt het recht om uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst, niet zijnde een vervoerder) de laatste van de goederen ontvangt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons per brief op de hoogte stellen op het volgende adres Kleine Berg 2, 5611 JV Eindhoven, Nederland of per e-mail naar: info@demeisjesvanblauw.nl. U kunt ook het annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor bestellingen die op grond van de ICACR’s zijn geannuleerd, zullen wij u een volledige terugbetaling doen toekomen, inclusief de door u betaalde verzendkosten. Wij kunnen op de terugbetaling een bedrag in mindering brengen voor waardeverlies van geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u.

Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan: (i) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terug ontvangen; of (ii)(indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u ons bewijs levert dat de goederen zijn geretourneerd; of (iii) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw annulering.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u geen

kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling. In het geval dat wij goederen naar u hebben verzonden en u uw bestelling heeft geannuleerd, kunnen wij de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen of u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegst is. Als wij de goederen niet terugontvangen, kunnen wij deze op uw kosten bij u laten ophalen.

U dient geannuleerde bestellingen te retourneren aan: De meisjes van Blauw Kleine Berg 2, 5611 JV Eindhoven, Nederland, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van de overeenkomst aan ons heeft medegedeeld. De termijn is voldaan als u de goederen opstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling, anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Let op: u kunt alleen gebruik maken van uw recht om de bestelling te annuleren onder de ICACRs als u ons een formele schriftelijke kennisgeving van annulering geeft op elk moment nadat uw bestelling is geplaatst, tot 14 kalenderdagen vanaf de dag nadat u uw bestelling hebt ontvangen, per e-mail of post zoals hierboven beschreven.

Intellectuele Eigendomsrechten

Volgens de algemene voorwaarden liggen de intellectuele eigendomsrechten en materialen van deze website bij De meisjes van Blauw en/of hun licentiegevers, naast de inhoud waarvan u eigenaar bent.

Er wordt een beperkte licentie verleend aan u, uitsluitend voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U heeft geen recht op:

  • Materiaal publiceren van deze website op een andere media.
  • Materiaal van deze website te verkopen, in onder licentie te geven en/of te commercialiseren aan derde.
  • Publiekelijke vertoning van materiaal van deze website.
  • Het gebruik van deze website als die schade aanbrengt of kan aanbrengen aan de website.
  • Het gebruik van deze website als dat invloed heeft op de toegang van de websitegebruikers.
  • Het gebruik van deze website als die in strijd is met de wet- en regelgeving of schade toebrengt aan de website, een persoon of onderneming.
  • Betrokkenheid bij data mining, data harvesting, data extracting of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze website.
  • Het gebruik van deze website wat betreft adverteren of marketing doeleinden.

Bepaalde delen van deze website zijn verboden toegang voor u. De meisjes van Blauw kan de uw toegang tot deze website verder beperken als dat nodig is, op elk gewenst moment in absolute discretie. Uw gebruikers-ID en wachtwoord voor deze website zijn vertrouwelijk en u dient deze vertrouwelijkheid ook te handhaven.

Uw Content

In deze algemene voorwaarden verwijst “Uw Content” naar alle audio, video, tekst, afbeeldingen of andere materialen die u op deze website wilt weergeven. Door uw content weer te geven, verleent u De meisjes van Blauw een niet exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onder licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle mogelijke media.

Uw Content moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. De meisjes van Blauw behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving Uw Content van deze website te verwijderen.

Geen Garanties

Deze website wordt geleverd “zoals het is,” met alle fouten, en De meisjes van Blauw heeft uitdrukkelijk geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal De meisjes van Blauw, noch haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract. De meisjes van Blauw, onder meer haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op welke manier dan ook verband houdt met uw gebruik van deze website.

Compensatie

Hierbij verklaart u De meisjes van Blauw volledig schadeloos te stellen voor enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en uitgaven die op enige wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Wijziging van Voorwaarden

Het is De meisjes van Blauw toegestaan deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze algemene voorwaarden regelmatig bekijkt.

Opdracht

Het is De meisjes van Blauw toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, te cederen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen een gehele overeenkomst tussen De meisjes van Blauw en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht & jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de federale rechtbanken gevestigd in het land voor de afhandelingen van eventuele geschillen.

Hulp nodig?

Staat jouw vraag hier niet tussen? Wij helpen je graag verder bij vragen of voor advies!